Współczesne budynki biurowe aspirują do miana idealnego miejsca pracy, które pozytywnie oddziałuje na pracowników i kształtuje ich nastawienie. Spędzają oni w biurze większość dnia, wykonując pracę umysłową, która wymaga odpowiednich warunków. Nowoczesne obiekty biurowe muszą być funkcjonalne, czyli elastyczne i mobilne. Powinny umożliwiać łączenie obowiązków zawodowych z odpoczynkiem, a zastosowane rozwiązania architektoniczne muszą opierać się na indywidualnym podejściu do potrzeb pracownika i korespondować z upodobaniami młodego pokolenia.

Funkcjonalna przestrzeń biurowa czyli jaka?

Obecnie projektowane przestrzenie biurowe charakteryzują się wysokim poziomem funkcjonalności, która zależy od umiejętnego dostosowania się do zmieniającej się kultury pracy. Przestrzeń biurowa musi motywować, rozbudzać kreatywność, pozwalać na relaks i umożliwiać nawiązywanie relacji międzyludzkich. Młodzi pracownicy coraz częściej pracują w trybie mobilnym, często przemieszczając się. Definicja tradycyjnych miejsc pracy zmienia się, a przestrzeń biurowa staje otwarta. Open space sprzyja współdziałaniu i realizacji projektów grupowych, tak bardzo cenionych przez współczesnych pracodawców. Funkcjonalne budynki biurowe coraz częściej projektowane są zgodnie z zasadą strefowości. Koncepcja strefowa opiera się na wykonywaniu określonych czynności w przystosowanych do tego strefach.

Podział biura na strefy, czyli activity based working to rozwiązanie zyskujące na popularności. Jego ideą jest multizadaniowość, współdzielenie miejsc pracy, wymiana wiedzy i integracja pracownicza. W obiekcie biurowym wydziela się osobne strefy do spotkań towarzyskich, rozmów biznesowych czy przeprowadzania konferencji. Elastyczność aranżacji powierzchni biurowej zależy w znacznym stopniu od bryły budynku. Najbardziej funkcjonalne z nich mają kształt kwadratu atrialnego lub litery H. Najbardziej efektywne wykorzystanie powierzchni jest możliwe w budynkach, które mają od 2 do 4 pięter.

Czego nie może zabraknąć w funkcjonalnym biurowcu?

Funkcjonalność obiektów biurowych zależy przede wszystkim od ich architektonicznego rozplanowania. Wiemy już, że otwarte przestrzenie są dużo bardziej efektywne niż biura komórkowe oraz, że nowoczesne biura są podzielone na strefy. Warto zdawać sobie przy tym sprawę, że funkcjonalne biuro musi zaspokajać wszystkie potrzeby pracowników. Z tego powodu w przestrzeni biurowej coraz częściej wydziela się strefy relaksu, czyli chillout room oraz osobną przestrzeń do spożywania posiłków czyli eat and meet. W obszarach socjalnych należy uwzględnić strefę intymną. W biurze musi zostać wydzielone miejsce zarówno do pracy indywidualnej jak również zbiorowej, a także pomieszczenia do organizowania zebrań pracowniczych i spotkań biznesowych. Ważne są przestrzenie do pracy krótkotrwałej, szkoleń i spotkań nieformalnych. Osobne miejsce powinny zajmować archiwa i przestrzenie druku. Istotna jest również strefa recepcji, pełniąca funkcję reprezentacyjną i stanowiąca zasadnicze narzędzie budowania wizerunku firmy. Poszczególne strefy mogą być od siebie oddzielone praktycznymi panelami akustycznymi lub mobilnymi izolatorami.

To jednak nie wszystkie cechy, wpływające na funkcjonalność obiektów biurowych. Na wygodę ich użytkowania niewątpliwie wpływa również dobra lokalizacja, czyli bezproblemowy dojazd i połączenie z głównymi drogami. Biuro musi posiadać odpowiednio duży parking oraz rozsądnie zaprojektowane ciągi komunikacyjne. Układ korytarzy nie powinien być skomplikowany i musi umożliwiać szybkie dotarcie do każdej strefy biura. Wewnętrzne trakty komunikacyjne powinny zajmować około 15%-20% powierzchni. Budynek powinien być odpowiednio zorientowany względem stron świata, posiadać optymalną ilość otworów okiennych i być efektywny energetycznie. Liczbę wind należy dostosować do ilości pracowników, podobnie jak ilość toalet. Zgodnie z wytycznymi BHP, w obiektach biurowych jedna umywalka powinna przypadać na 20 osób. Na koniec należy pamiętać o prawidłowym rozplanowaniu instalacji wewnętrznych.